Amatörförfattare - morfar - farfar - humanist - bokvän.

Motto: Forward Momentum.


"Konkurrera inte.

Universum är obegränsat.

Samexistera ..."

Stellan Ekman

ART of LIFE