Amatörförfattare - morfar - farfar - humanist.

Motto: Forward Momentum.


"Konkurrera inte.

Universum är obegränsat.

Samexistera..."

Stellan Ekman

Bilder jag gillar

ART of LIFE


ART of LIFE


ART of LIFE


ART of LIFE