Amatörförfattare - morfar - humanist.

Motto: Forward Momentum.


"Jag konkurrerar inte.

Mitt universum är obegränsat.

Jag samexistera..."

Stellan Ekman

Alla människor borde ha principer som guidar dem genom livet. I vilket fall... Jag har ett par. De flesta ligger fast, men ibland händer det att jag uppdaterar dem.

MINA PRINCIPER

 1. Var positiv och ödmjuk.
 2. Lyssna och förstå andra innan du själv talar.
 3. Ha ett öppet sinne. Döm inte
 4. Kritisera inte i onödan - och aldrig bakom rygg.
 5. Mästra egot. Vägra självömkan.
 6. Serva andra.
 7. Babbla inte om dig själv.
 8. Lär av dina misstag. Prestige = svaghet.
 9. Omvandla begränsningar till styrkor.
 10. Uppskatta livet – lev i nuet.
 11. Vårda kärleken, kroppen och själen.
 12. Säg förlåt om du sårat någon.
 13. Vakta porten till ditt inre.
 14. Ha tydliga livsmål.
 15. Tala sanning, om inte nöden kräver annat.
 16. Var disciplinerad och proaktiv.
 17. Samla kunskap och erfarenheter.
 18. Slösa inte energi på de oupplysta.
 19. Släpp sådant du inte kan påverka.
 20. Lova inget du inte kan hålla.
 21. Gör sådant som andra inte vill göra – le.

   

Du vet väl att:

De upplysta uppmuntrar och inspirerar.

De oupplysta hånar och förminskar…