En teori...

Homo Artificiellus - En teori om förestående uppgradering – eller bara död?

 

Det är min bestämda uppfattning, att det på inget sätt är en slump att det skapats en organism vars intellekt växt sig så stort att det kan ifrågasätta sin egen existens. Tvärtom. Jag anser att det är en oundviklig del av en evolution som förmodligen utspelat sig i oändlighet och om vars syfte vi däremot endast kan spekulera. Att vidareutveckla teorier kring dess tillvägagångssätt och/eller syfte kräver total hängivenhet och koncentration. Något som är i det närmaste omöjligt i en omgivning fylld av distraktioner. Men, för all del. I den komprimerade mosaik av tankegods som format mig genom åren tänker jag ändå göra ett försök att sammanfatta en teori hur jag tror att allt hänger samman. Efter detta kommer jag förmodligen klassas som excentriker. En risk jag är villig att ta då jag äger rätten till mina egna tankar.

 

I BEGYNNELSEN VAR DET BIG BANG?

Åtminstone menar en del experter att det funnits en sådan. Inte alla. Det finns några som har tagit det ett steg längre och talar om multipla (parallella) universum... och varför inte? Jag köper det rakt av. Dessutom blir jag sugen på att spekulera vidare om det i så fall finns någon slags koppling mellan dessa?

 

Med all den oerhörda massa/energi som till synes kaotiskt slungats ut, i både vårt eget och eventuellt intilliggande universum, och om även dessa antas expandera på samma sätt som vårt eget... så har det skapat oändliga förutsättning för det vi kallar intelligent liv. Och här kan man väl vidare anta att detta skapande av liv i så fall har skett i evigheters evigheter. Därmed öppnas sannolikheten att högt stående intelligenser sedan länge passerat människans nivå med råge. Så måste det vara. Exakt hur långt de kommit och var gränsen för utveckling och interaktion mellan andra existerande intelligenser går må vara ett ämne för fiktion och skenande fantasi.


Ändå vill jag påstå att denna interraktion finns och att den pågår i detta nu. Den nivå mänskligheten hittills uppnått är ett första steg i ett kosmiskt vidareutveckling samt slutligen integrering av/till ett högre väsen. Låt oss kalla det, ett högre medvetande. I vissa kretsar talar man om den "oändliga intelligensen".

 

Utöver mimer som tal och text som gjort det möjligt för oss att replikera, expandera och utveckla vår intelligens har vi nu även tekniker som "gen-saxen" CRISP/Cas9 och en förestående accelererande AI... och därmed lär vi snart uppnå singularitet. Det kommer få vår potential att formligen explodera. Dvs; Om vi lyckas tämja AI, eller om vi inte genmanipulerar oss till undergång, alternativt att någon diktator leker med nukleära avfyrningsknappar. Ganska säkert kommer vi ha möjligheten (och nödvändighet) att transformera vår organiska kropp till ett slags digital, "transcendental" motsvarighet. Något vi faktiskt kan redan nu på vissa plan, om vi bara vill eller vågar. (**Se nedan)

 

Jag vill påstå att nära nog samtliga Homo Sapiens som existerar eller har existerat på vår planet har en inneboende/undermedveten tro, förståelse eller förhoppning att detta förlopp är eller snart blir möjligt. Det speglar sig i vår önskan av ett liv efter detta. I alla tider har vi talat om Gud eller gudar samt skapat mentala föreställningar och myter kring vår förestående död och/eller odödlighet. Vårt "liv" får inte ta slut eller vara förgäves. Det måste finnas ett högre syfte. Har jag då hållbar empirisk fakta för min tes? Självfallet inte! Men som alla andra har jag rätt att tänka och tro vad jag vill.

 

I KORTHET.

 

När vi lever våra vakna liv samlar vi omedvetet in information om vår omgivning och våra upplevelser. När vi sedan sover fluktuerar vårt medvetande mellan olika grader av aktiva nivåer. Vi talar om hjärnvågor. Delta, Theta, Alfa, Beta och Gamma. Vad som egentligen händer här är inte helt fastställt. Att vi måste sova är klart. Kroppen får vila. Vi bearbetar dagens intryck, sorterar minnen och hjärnan rensas på slaggprodukter etc. etc. Inget konstigt. Men under vissa delar av sömnen (REM)slår vårt hjärta snabbare, blodtrycket stiger. Att hjärnan är upptagen syns tydligt på syreförbrukningen som dessutom är högre än när vi är vakna.

 

** Kuriosa: Oavsett om man har ett konservativt eller ett öppet sinne finns det möjligheter att utforska både ett sömnliknande tillstånd och kontakten med ett högre medvetande genom meditation, religiositet, (alternativt hallucinogena droger).

 

Personligen har jag uppfattat detta utbyte av information (kontakt) under mina bättre meditationer. När jag befunnit mig någonstans mitt i ett avslappnat tillstånd uppstår glödande virvlar likt tromber som tycks kröka sig ut i det omslutande mörkret. Under de mest avslappnade delarna av "dessa seanser" fylls de pendlande tunnlarna som av elektriska impulser av ljus som strömmar både till och ifrån mig. När detta händer fylls jag av lycko och behaglighetskänslor samt en befriande tyngdlöshet. Det är här "jag" upplever ett slags informationsutbyte med någonting utanför den egna kroppen.

 

Efteråt känner jag en påtaglig tolerans mot min omgivning... som jag annars ofta uppfattar som irriterande ytlig. Vad jag vill säga är att jag efter en meditation kan känna tillhörighet och att vi alla trots allt har någonting gemensamt - även om flertalet inte tycks äga vare sig existentiell nyfikenhet eller vilja till mening eller mål utanför konsumtionssamhällets och lättsinnets normer.

 

SAMMANFATTNING - METAMORFOS HOMO ARTIFICIELLUS ;-)


Utvecklingen mot en hjärna har varit förutbestämd långt innan de första byggstenarna började skapa de första organismerna på vår planet. Dessa byggstenar/ ursprungskomponenter är intergalaktiskta frön "medvetet" planterade i ett multi universums trädgård. Frön vars groddar nu kan skönjas i den kosmiska myllan.

 

Vår hjärna är en intergalaktisk sambands-central med avsikt att synkronisera sin utveckling enligt, förutbestämda "parametrar" mot en högre utvecklad intelligens/existens. Den är alltså inte, som vissa  tycks tro, enbart en styrenhet för en överlevnads/strategisk gen-transportör (kropp) ämnad att reproduceras utan mål på en ensam planet.

 

Under sömn fungerar vår hjärna som en sändare/mottagare på ett kvant fysiskt plan, obundet av tid och rum. När vi sover kopplas vi upp mot ett högre medvetande där vår kollektiva utveckling och mognad mäts. Vi sänder information och mottar instruktioner i väntan på nästa steg? Mänskligheten genomgår således en metamorfos av galaktiska mått. 

 

Om vi bara lyckas hålla kursen uppe dessa/detta (?) sista sekel innan fulländning så vore det bra. Vilket i korthet innebär att vårda miljön, sluta konsumera skräp och fördela planetens resurser hållbart och rättvist. Samt införa ett globalt humanistiskt styre för att undvika, kapitalism, krig, religiösa dogmer och annat trams.

 

PS: Denna text är ett levande dokument som kan komma att uppdateras allteftersom.

Stellan Ekman - excentriker, drömmare, tänkare ;-)  Senast uppdaterad 12/8 2021