Stellan Ekman

www.stellanekman.com             www.stellanekman.nu

Målmedveten medborgare på ständig jakt efter väldefinierade principer drömmar och mål. Amatörförfattare - morfar - humanist.

Motto: Forward Momentum.


"Jag konkurrerar inte. Det finns ingen anledning.

Mitt universum är obegränsat.

Jag väljer att samexistera i rofylld harmoni..."

The Snowflake method

HÅLL IHOP DIN STORY MED EN BRA METOD

BILD th: tagen på den fantastiska utställningen Body Worlds /Malmö. 


Foto Stellan Ekman 

När man skriver krävs disciplin. Att skriva en roman är ett jättejobb. Jag tror inte att alla förstår hur mycket arbete som ligger bakom en bok på några hundra sidor. Vi snackar kanske tusentals timmar, och då räcker det inte med disciplin, då behöver man dessutom en bra metod som håller ihop historien, ett ramverk och en mall att följa under resans gång.


Det är här Randy Ingermarssons fantastiska Snowflake Method kommer in i bilden.


LÄS RANDYS EGNA ORD

OM SNOWFLAKE-METODEN HÄR!

Översättning Stellan Ekman

 

ursprungligen av Randy Ingermanson.

 

 

  1. Skriv en sammanfattande mening som beskriver handlingen i din berättelse. I min debutroman löd den så här ”En excentrisk ungkarls flykt undan samhällets skenande ekorrhjul.” Använd inga namn, ju kortare desto bättre. Försök att hålla dig under 15 ord.

 

  1. Utvidga till ett stycke där varje del motsvaras av ungefär en mening. Man brukar dela upp en bok i fyra delar (tre katastrofer och ett slut). Du skriver alltså ca fyra meningar, en för varje del.

 

  1. Skriv en kort sammanfattning för var och en av de karaktärer som din historia innehåller. Ålder, kön, intressen etc.

 

  1. Expandera varje sammanfattande del i din historia (de fyra delarna från punkt 2) till att innehålla ett fullständigt stycke vardera (ca en sida totalt). Alla utom det sista stycket skall sluta med en katastrof, det skall i stället berätta hur din historia slutar.

 

  1. Skriv en sida som skildrar varje huvudperson, skriv även en halv sida om övriga, inte fullt så viktiga karaktärer.

 

  1. Ta en veckas tid eller mer för att utvidga din sammanfattning från punkt 4 till att i stället innefatta fyra sidor. Du expanderar alltså varje stycke till ca en hel sida var.

 

  1. Ta ytterligare en vecka (eller mer) för att vidareutveckla dina karaktärsbeskrivningar till fullfjädrade, kompletta beskrivningar. Här beskriver du allt som går att ta reda på om en person och då menar jag verkligen allt. Hemligheter, sexuell läggning, tycke, smak, tankar, allt! Du skriver både från personens synvinkel och hur han/hon uppfattas av andra.

 

  1. Förbered dig på att skriva ditt första utkast: upprätta en noggrann lista på alla scener som behövs för att sammanfoga dina idéer till en roman (spreadsheet). Glöm inte bort att det kan behövas en mall även för tid och rum.

 

  1. Sätt dig ner och skriv en sammanfattning av din berättelse.

 

  1. Nu kan du börja skriva ditt första riktiga utkast genom att bit för bit bygga på din befintliga stomme/ram.

 

 

 

Ju noggrannare du planerar din stomme desto lättare går arbetet när du väl börjar skriva. Det finns naturligtvis tusen olika metoder men jag är övertygad om att just denna är en av de bättre. Sedan är det upp till var och en hur detaljerad man vill vara.

 

För en bättre beskrivning av The snowflake method, besök upphovsmannen Randy Ingermanson sida på nätet. Där finns en riktigt bra förklaring hur dessa tio steg skall genomföras och varför (På Engelska).

KARAKTÄRSANALYS

Vad bör man känna till om sina karaktärer? Så mycket som möjligt om du frågar mig. Det blir ett bättre flöde i din historia om du kartlagt dina figurer innan du börjat skriva. Naturligtvis kommer du på nya egenskaper och stickspår under historiens gång. Det är bra. Det betyder att din historia utvecklas, att du behåller ditt Forward Momentum. Nedan några saker som kan vara bra att känna till om sina karaktärer.

KARAKTÄRSANALYS - en kaotisk sammanställning...


Namn, ålder, längd, vikt, ögonfärg, hårfärg,

Utseende övrigt: Kroppsbyggnad, ansiktsdrag, kroppshållning, motorik etc.… Civilstånd, familj, familjeförhållanden/relationer. Sexuell läggning. Idealpartner/nuvarande partner, uppväxt, ungdomsår - fakta, (personlig historik), viktiga händelser i livet – storyline.


Boende, hemmiljö, lägenhetsbeskrivning, stad, ort, grannar? Arbete, yrke, ekonomi, kläder, klädsmak, smink, lukt, hygien, övriga attiraljer.


Personliga egenskaper, talanger, självbild, självkänsla, tankar, känslor, drömmar. Hobbys, husdjur, fritidsintressen, sommar/vinteraktiviteter. Musik, konst, litteratur. Vanor, ovanor, laster (Röker/dricker/droger) Hälsa, mat, motion och sömn. Handikapp, svagheter, sjukdomshistoria? Hemligheter. Konflikthantering.


Motivation: Vad vill uppnå, rent abstrakt?

Mål, framtidsdrömmar: Vad vill uppnå rent konkret?

Konflikt: Vad hindrar x från att uppnå sitt mål?


Utveckling: Vad kommer x att lära sig/ hur kommer han/hon att förändras under historiens gång? Körkort & bil. Politik/religion, andlighet, social kompetens. Favoritplatser.